Categories
Call of the Week

Een heerlijke geur…

Van de week stond er iemand naast me die zei: “Oh, wat ruik je lekker – wat voor parfum heb je op?” Ik moest glimlachen want he luchtje dat om mee heen hing was de citroengeur van het antimuggenspul dat ik net had opgesmeerd. Wat voor haar een aangenaam geur was, is voor de muggen een teken om ver bij me vandaan te blijven. Ik moest denken aan een tekst van Paulus:

2 Kor 2:14
God zij dank, door Jezus Christus voert Hij ons mee in Zijn overwinning. Waar wij nu ook gaan, gebruikt Hij ons om Zich bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Wij zijn voor God een aangename geur.

Het is zo mooi te beseffen dat God door ons heen werkt en dat dit aangenaam is voor Hem. Het is Zijn geur door het volbrachte offer van Christus. Ook anderen merken dat. Paulus schrijft dat voor sommige die geur aangenaam is en voor anderen (die Hem afwijzen) is het een negatieve geur.

Hier in de jungle (net zoals in NL trouwens) zijn er een paar bloemen die heel subtiel, zacht, zoet ruiken. Als je langs zo’n struik loopt is het haast automatisch dat je even stopt, je neus omhoog steekt en diep inademt. Meestal komt er dan een glimlach op mijn gezicht. Ken je dat? Hoe anders als je bijvoorbeeld langs een open riool loopt of iets wat ligt te rotten. Meestal kijk ik dan de andere kant uit en loop snel door. Wat een verschil tussen lekkere luchtjes en stank! Zij die in Christus zijn verspreiden een aangename geur met als resultaat dat voorbijgangers even op kijken (omhoog, richting God) en er blij van worden. En ook God geniet ervan dat we ons hart op Hem richten. Dwars door dat alles heen zijn we een instrument waar de Heer doorheen werkt om mensen naar zich toe te trekken. Daar hoeven we verder zelf niets aan te doen, behalve dan ons hoofd op Hem gericht houden – Hij die de overwinning geeft door Hem die ons liefheeft.

Zorg dat je je iedere dag “insmeert” met Zijn geur door tijd met de Heer door te brengen. En dank Hem dat je Zijn heerlijke geur mag verspreiden in je familie, straat, werk en andere plaatsen waar je komt. En dat je alert zult zijn wanneer je meer mag betekenen als vervolg op deze aangename stroom die op gang wordt gezet vanuit Gods troon. Hij neemt ons mee in Zijn overwinning!! Dank U Heer!!

Efe 5:2
Wees vol van liefde, net als Christus, Die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan; het was een heerlijke geur voor Hem.

One reply on “Een heerlijke geur…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *