Categories
Call of the Week

Gods zegen!

Als gelovigen bemoedigen we elkaar regelmatig met teksten als: ‘Gods Zegen!’ of ‘Blessings!!’ Maar ‘zegenen’…  wat houdt dat eigenlijk in?

In Genesis 12:2 gaat God een verbond aan met Abraham en zegt:

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

De Engelse Amplified vertaling werkt het woord zegenen nog wat verder uit:
Zegenen met een overvloedige toename van gunsten
Zegenen door het goede aan andere uit te delen
Zegenen door overvloed en geluk door te geven

Als je dit zo leest is zegen wel iets geweldigs om te ontvangen! En dat is het ook, maar nog fijner is het om het door te geven! Want dan staan we in Gods wil. God zegt als het ware tegen Abraham: “Ik zegen jou – nu, wees jij tot zegen voor een ander”. De twee (zegenen en gezegend worden) zitten aan elkaar vast: de een kan niet zonder de ander! Dus… wil je zegen ontvangen? Begin dan om tot zegen te zijn.

De apostel Paulus zegt vele eeuwen later in Romeinen 4 dat de echte kinderen van Abraham degene zijn die de wil van de Vader doen. En dat klinkt dan zwaar want vaak denken we dat het zo moeilijk is om de wil van de Vader te weten. Maar de tekst van deze week maakt het eigenlijk heel eenvoudig: wees tot zegen!! Zolang je dat doet, hoef je niet te twijfelen aan Gods weg.

Maar hoe je zegen je dan een ander? Dat kan op vele manieren, maar belangrijk is dat je open staat voor wat een ander aangaat. Soms is een luisterend oor al een enorme zegen of gewoon een vriendelijk glimlach. Hoe bewust ben je van de mensen om je heen als je naar buiten gaat? Ik heb het een gewoonte gemaakt om de mensen die ik op straat tegenkom vriendelijk aan te kijken met een glimlach en een ‘goedemorgen!’. Het is bijzonder te merken hoe goed dat mensen soms doet. Ik daag je uit hetzelfde eens te proberen. Maar er is natuurlijk meer: een buurvrouw helpen met de boodschappen of kinderopvang, iemand opbellen om te vragen hoe het afgelopen is met het doktersbezoek van de vorige dag, een anoniem envelopje met wat euro’s in de brievenbus stoppen van iemand waarvan je weet dat die tekorten heeft. Afijn, wees creatief! Maar maak het tot een vaste routine om dagelijks iemand tot zegen te zijn. En vergeet niet: een zegen is pas een zegen als hij gedeeld wordt – anders blijft het een goed voornemen dat in de kast stof ligt te verzamelen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *