Home

Welkom op de website van Call2theNations!

Het Logo transparantHier vind je allerlei nieuws over de bediening Call2theNations (C2tN), die staat voor Gods liefdevolle roep naar de volken en Zijn roeping aan individuele gelovigen om de volken Zijn liefde te tonen.

Door de eeuwen heen is Gods plan met alle volken steeds duidelijk geweest: Zijn diepste verlangen is dat elk schepsel op aarde in harmonie met Zijn Schepper leeft. Hiervoor ging God een verbond aan met Abraham:

Genesis 12:1-3:
Van u uit zullen alle volken gezegend worden

En in Zijn Zoon Jezus maakte Hij het voor iedereen mogelijk om ook inderdaad in die vrede te kunnen ingaan. Jezus bevestigde de roep van Zijn Vader aan de volken door ons Zijn opdracht te geven:

Mattheüs 28:19:
Ga en maak alle volken tot mijn discipelen

De hele schepping getuigt van Gods heerlijkheid. Gods kinderen zijn allen medewerkers van Hem om Zijn karakter en liefde verder bekend te maken door woorden en daden vanuit een karakter dat Gods liefde weerspiegelt.Borneo 2011 210

Op deze website verschijnen regelmatig  nieuwe berichten onder ‘Blog‘ (over persoonlijke belevenissen tijdens het uitstappen op het pad van Gods Call), onder ‘Nieuws‘ (enkele keren per jaar een uitgebreider verslag) en onder ‘Call of the Week‘ (prikkelende overdenkingen naar aanleiding van het Woord van God).

Wil je meer weten, ga dan naar ‘Wat kun jij doen?‘ en ‘Contact‘.

Neem gerust de tijd om even rond te kijken en geïnspireerd te raken. En als je wilt reageren laat dan eens een berichtje achter!

Wees gezegend om tot zegen te zijn!

 

Visie Call2theNations
Call2theNations heeft als doel een actieve bijdrage te leveren aan de verspreiding van het evangelie wereldwijd en naar onbereikte volken en hen te helpen groeien in hun geloof.

Missie Call2theNations
Geopenbaarde kennis vanuit Gods Woord delen aan hen die zoekend zijn, met name in de niet-westerse wereld. Het gaat hierbij om een combinatie van onderwijs waardoor gelovigen kunnen groeien tot een volwassen geloof en het delen van een oprecht leven waarin Gods liefde zichtbaar wordt.

Call2theNations is onderdeel van Harvest Ministries en werkt samen met World Outreach.

Logo HarvestWOI LOGO CMYKComments are closed.