Call2theNations

Het Logo transparant

Welkom op de website van Call2theNations!

De bediening Call2theNations (C2tN) staat voor Gods liefdevolle roep naar de volken en Zijn roeping aan individuele gelovigen om de volken Zijn liefde bekend te maken.

Door de eeuwen heen is Gods plan met alle volken steeds duidelijk geweest: Zijn diepste verlangen is dat elk schepsel op aarde in harmonie met Zijn Schepper leeft. Hiervoor ging God een verbond aan met Abraham:

Genesis 12:1-3:
Van u uit zullen alle volken gezegend worden

En in Zijn Zoon Jezus maakte Hij het voor iedereen mogelijk om ook inderdaad die vrede te kunnen ingaan. Jezus bevestigde de roep van Zijn Vader aan de volken door ons Zijn opdracht te geven:

Mattheüs 28:19:
Ga en maak alle volken tot mijn discipelen

De hele schepping getuigt van Gods heerlijkheid. Gods kinderen zijn allen medewerkers van Hem om Zijn karakter en liefde in woord en daad verder bekend te maken.

Borneo 2011 210

In 2014 is Call2theNations gestart in Kalimantan, Indonesië. Na een jaar van introductie en het leren van de taal en cultuur is de aandacht verschoven naar Sumatra. In 2015 zijn we daar met een team van Indonesische zendelingen begonnen met het uitreiken naar twee onbereikte bevolkingsgroepen. Tot op heden is dit team nog steeds dagelijks actief om de goede boodschap op een cultureel gepaste wijze te verspreiden. In 2022 zijn we in Bali begonnen met een nieuw initiatief om de oorspronkelijke bevolking te bereiken.

Op deze website verschijnen regelmatig nieuwe berichten onder ‘Blog‘ met actuele verhalen over de bediening in Indonesië.

Wil je meer weten, ga dan naar ‘Wat kun jij doen?‘ en ‘Contact‘.

Neem gerust de tijd om even rond te kijken en geïnspireerd te raken. En als je wilt reageren laat dan eens een berichtje achter!

Wees gezegend om tot zegen te zijn!

Visie Call2theNations
Call2theNations heeft als doel een actieve bijdrage te leveren aan de verspreiding van het evangelie wereldwijd met name naar onbereikte volken en hen te helpen groeien in hun geloof.

Missie Call2theNations
Geopenbaarde kennis vanuit Gods Woord delen aan hen die zoekend zijn. Het gaat hierbij om een combinatie van onderwijs waardoor gelovigen kunnen groeien tot een volwassen geloof en het delen van een oprecht leven waarin Gods liefde zichtbaar wordt onder de onbereikte volken.

Call2theNations is onderdeel van Harvest Ministries en werkt samen met World Outreach.